สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 - Atomu Mama & Kids

 
   โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก จากการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน

 


โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ‘สายพันธุ์ใหม่’ คืออะไร

Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARs-CoV-2) คือ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

ไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตระกูลของไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบางประเภท 

โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร
เชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง(Droplet) จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจากการไอและจาม) การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน ไวรัส COVID-19 อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกทำลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไป

โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 มีอาการอย่างไร
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้งๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที

อาการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคหวัดธรรมดาซึ่งพบได้บ่อยกว่าโควิด-19 และนี่คือเหตุผลที่จะต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ทั้งนี้ โรคเหล่านี้ใช้หลักเดียวกันในการป้องกัน นั่นก็คือการล้างมือบ่อยๆ และดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ (ไอ-จามใส่ข้อพับแขนด้านใน หรือบนกระดาษทิชชูและทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด) 

 


Check list อาการแบบไหน เข้าข่ายเสี่ยงโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19


ข้อควรปฏิบัติ 6 ประการ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
2. ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์
3. ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม โดยไอหรือจามลงใส่ข้อพับแขนด้านในหรือบนกระดาษทิชชู
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก ปาก ของตนเอง
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการคล้ายหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
6. ฆ่าเชื้อสิ่งของที่อยู่ในบ้านหรือบริเวณที่จับบ่อยๆสม่ำเสมอ


ข้อควรประปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19


โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 มีผลกระทบต่อเด็กหรือไม่
โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่ยังมีข้อมูลไม่มากพอถึงผลกระทบของเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่มีต่อเด็กหรือสตรีมีครรภ์ แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19ในเด็กเพียงไม่กี่ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้น้อยมาก โดยส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยที่เป็นโรคแทรกซ้อนอยู่ก่อนแล้ว  

ช่วงนี้อาจะเป็นช่วงปิดเทอมอาจไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกได้ แต่อย่างที่ทราบกันดีกว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ยังไม่สามารถสรุปได้ 100% ว่า คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์, เด็ก มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสมากไปกว่า "คนทั่วไป" อาจจะต้องหยุดกิจกรรมนอกบ้านไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และเด็กไปก่อน เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะหากิจกรรมหรือสิ่งที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเหมือนได้เล่นนอกบ้านหรือกิจกรรมต่างๆในช่วงวิกฤตินี้ เช่น ของเล่นเสริมความรู้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเสริมสร้างประสาทสัมผัสทั้ง5 ของเล่นเสริมสมาธิ 

ควรทำอย่างไรหากลูกมีอาการของโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19
คุณควรไปพบแพทย์ อย่างไรก็ดี ช่วงนี้เป็นฤดูไข้หวัดใหญ่ในซีกโลกเหนือ และอาการของโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เช่นไอหรือมีไข้นั้นคล้ายคลึงกับอาการของโรคไข้หวัดธรรมดาหรือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งพบบ่อยกว่ามาก และเช่นเดียวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่นไข้หวัดใหญ่

เมื่อลูกมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่สาธารณะ (ที่ทำงาน โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ความเสี่ยงในการเป็นโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19
ถ้าติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 กลุ่มคนที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และอาจจะรวมถึงผู้ชายด้วย

การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ครั้งแรกในผู้ติดเชื้อมากกว่า 44,000 ในประเทศจีน พบว่า อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุสูงกว่าคนวัยกลางคนถึง
10 เท่า
- อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ต่ำที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 8 คนในจำนวนผู้ติดเชื้อ 4,500 คน
- ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือปัญหาในการหายใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย 5 เท่า
- ผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

วิธีป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 อย่างไรได้บ้าง? 
ควรกินร้อน ช้อนตัวเอง กินอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัด หรือหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกที่มีคนพลุกพล่าน พยายามยืนห่าง 2 เมตร และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


วิธีป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19


      ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งหลายหน่วยงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อรับมือและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความสุ่มเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เพราะอยู่ในพื่นที่เสี่ยงกับผู้ป่วยและมีการใกล้ชิดกับผู้ที่ไอ จามโดยตรง

     ดังนั้นการหาความรู้และความเข้าใจต่อการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 จึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป จนเกิดกระแสการต่อต้านผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโดยเฉพาะชาวจีนและผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีเชื้อไวรัสดังกล่าว

     ทั้งนี้การป้องกันตนเอง เช่น การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสวมใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ และติดอาวุธทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อย่าลืมสังเกตตัวเองและคนรอบข้าง หากท่านใดมีอาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก 
ควรรีบมาพบแพทย์ด่วนนะครับ 

cr. unicef

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้